Chinsisi Jonas

-Chinsisi Jonas, geboorte datum 02-03-2015
De moeder van Chinsisi is mentaal niet in orde. Chinsis kreeg melk in het Afriana outreach programma en werd opgevoed door haar oma. De oma is de laatste jaren heel veel gaan drinken en heeft Chinsisi verwaarloosd. De situatie was zo slecht in het dorp dat Chinsisi in het Afriana huis is komen wonen. We praten momenteel met de familie over de toekomst van Chinsisi.