Algemeen

Stichting MalawiShop
De Ambachten 1
4881 XZ Zundert
Tel.:  076 – 7200822
Email:  malawishopzundert@gmail.com
NL19 RABO 0358 1104 24
KvK:  80199976
BTW: 8615.86.001.B.01

De MalawiShop is op 23 september 2020 geopend.
Het doel is om door middel van de verkoop van tweedehands goederen een structurele bijdrage te kunnen leveren aan het belangrijke werk van Nicole van Elteren in Malawi.

In 2019 werden een paar mensen in Zundert geraakt door het aangrijpende verhaal wat Lilian van Elteren vertelde over het werk van haar dochter Nicole in de omgeving van Nkhoma in Malawi.

Zij heeft in 2011 de Afriana Foundation opgericht om de kindersterfte te verminderen in Afrika. Door middel van verschillende projecten richt zij zich op kinderen en families die leven onder de armoedegrens. Door haar strijd tegen de armoede, ziekten, verwaarlozing maar ook kindermisbruik, wordt er geprobeerd de leefomstandigheden daar te verbeteren.

Riet Pijnappels en Peter Dictus namen het initiatief om een benefietactie te organiseren. Met een groep vrijwilligers werd een actieplan ontwikkeld. Mensen uit de kunstwereld stelden werk beschikbaar, de Zundertse boomkwekers schonken planten en bomen, er werd spontaan een grote winkelruimte beschikbaar gesteld en de mensen uit Zundert gaven massaal gevolg aan de oproep om spullen te doneren en te komen kopen voor dit goede doel. Particulieren en bedrijven gaven ruimhartig. Op 28 december kon op de slotavond bekend worden gemaakt dat tijdens de actieperiode van ongeveer drie weken er een bedrag van € 49.800 opgehaald. Zundert had Nicole en haar goede werk op een niet mis te verstane wijze omarmd.

Om hun dochter Nicole in Malawi te kunnen blijven helpen bezoekt de familie Van Elteren al jaren o.a. markten en braderieën om daar o.a. tweedehands kleding, schapenvachten en kindertipi’s te verkopen. Om dit werk ook voor de toekomst te kunnen blijven volhouden werd al lang naar een vaste winkel gezocht.

Toen de plaatselijke afdeling van Terre des Hommes besloot haar activiteiten  in Zundert te beëindigen was de keuze om deze winkel over te nemen al snel genomen. Met een voor iedereen belangrijk voordeel. De mensen kregen opnieuw de mogelijkheid hun gebruikte goederen aan te bieden of om een praktisch of gewoon een leuk artikel aan te schaffen. Voor de vrijwilligers was er weer een mogelijkheid om hun enthousiasme te kunnen inzetten voor een nieuw belangrijk doel. En voor de familie van Nicole betekent deze overname dat er meer stabiliteit en rust komt in hun werk om Malawi te kunnen blijven steunen.

De reacties zijn overweldigend. Samen met onze vele vrijwilligers gaan we een hele mooie toekomst tegemoet. Vanzelfsprekend is er bij de inrichting rekening gehouden met alle noodzakelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Kom eens kijken, de winkel ziet er uitnodigend uit en we hebben voor elk wat wils.

Onze winkel is geopend op: woensdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 11.00 tot 17.00 zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.