Wie zijn wij?

Stichting Afriana Foundation is in 2011 opgericht, als christelijke non-profit organisatie met als hoofddoel kindersterfte te verminderen in Afrika. Door middel van verschillende projecten richt Stichting Afriana Foundation zich op kinderen en families die leven onder de armoedegrens. Door de strijd aan te gaan met armoede, ziekte, verwaarlozing en misbruik, wordt er geprobeerd de leefomstandigheden te verbeteren.

Interview Ons West Brabant

In Malawi wordt door de Zundertse Nicole van Elteren al 8 jaar peuters en kinderen opgevangen in een kindertehuis. Elke dag is ze aan het werk om de kinderen te helpen. Zij is geboren in Oud Gastel en opgegroeid in Zundert. In het programma vertelt ze waarom ze deze werkzaamheden is gaan doen en wat haar ervaringen zijn tijdens het werk in een 3e wereldland.