Algemeen

Naam: Stichting Afriana Foundation
IBAN: NL65RABO0167796178
BIC/SWIFT: RABONL2U
KvK nummer: 54038065
ANBI nummer: 851128956
Land: Nederland

U kunt contact opnemen met Stichting Afriana Foundation door te mailen naar: info@afrianafoundation.org

Missie en visie
Stichting Afriana Foundation is in 2011 opgericht, als christelijke non-profit organisatie met als hoofddoel kindersterfte te verminderen in Afrika. Door middel van verschillende projecten richt Stichting Afriana Foundation zich op kinderen en families die leven onder de armoedegrens. Door de strijd aan te gaan met armoede, ziekte, verwaarlozing en misbruik, wordt er geprobeerd de leefomstandigheden te verbeteren.

Kinderen met honger
Met de hulp van de lokale gemeenschap verzorgt Stichting Afriana Foundation een voedselprogramma voor ondervoede kinderen en baby’s. Ouders worden ondersteund en getraind bij het verbouwen van gewassen en ontvangen zaden en kunstmest om zo op een structurele manier de honger tegen te gaan.

Kinderen zonder thuis
Bij verwaarlozing/misbruik of het overlijden van de ouders worden kinderen opgevangen in het Afriana huis. Tijdens het verblijf wordt er gezocht naar een mogelijkheid tot adoptie door familie of derden. Indien deze mogelijkheid er niet is, blijft het kind in het Afriana huis. Kinderen worden voorzien in hun basisbehoeften, ontvangen liefde en krijgen daarnaast onderwijs en training zodat ze in staat zijn een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Kinderen in nood
Ernstig zieke kinderen worden vanuit de dorpen naar het ziekenhuis gebracht en bijgestaan tijdens de opname periode. Ouders wordt geleerd om ziektes tijdig te herkennen. Daarnaast worden de stappen die bij ziekte ondernomen moeten worden getraind. Er wordt verwacht dat de ouders hun kennis doorgeven in het dorp waar ze vandaan komen om zo onnodige kindersterfte tegen te gaan en kennis te verspreiden.

Stichting Afriana Foundation probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, om zo de onkosten te reduceren. Voedsel wordt zo mogelijk zelf verbouwd en er wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking.

De focus van Stichting Afriana Foundation ligt ook bij het creëren van een brug tussen de westerse en de derde wereld. Er wordt gestreefd naar bewustwording van de situaties waarin kinderen leven en naar het opbouwen van een band met de Afriana kinderen door middel van levensverhalen, foto’s en door de mogelijkheid tot sponsoring.

Help a Child, Change a Life.

Non-profit
Financiën worden verworven door middel van maandelijkse en eenmalige donaties. Daarnaast worden er acties georganiseerd zoals rommelmarkten, kerstmarkten, sponsorlopen, etc. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Afriana Foundation en wordt besteed aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen die leven onder de armoedegrens. Nicole van Elteren, werkzaam in Malawi ontvangt geen salaris en voert haar werkzaamheden vrijwillig uit. Er wordt zo min mogelijk geïnvesteerd in reclamemateriaal. Wel zijn er visitekaartjes met daarop de benodigde informatie om te kunnen doneren. Hierover kunt u meer terugvinden onder: kom in actie!

Benadrukt wordt dat er geen winstoogmerk aanwezig is en dat financiën rechtstreeks en volledig besteed worden aan de kinderen en families in nood.

anbi-logo

Doelen
Stichting Afriana Foundation heeft als doel kindersterfte te verminderen in Malawi, Afrika. Malawi is het armste land ter wereld. Door gebrek aan onder andere voedsel, onderwijs en goede medische zorg sterven jaarlijks vele kinderen. Stichting Afriana Foundation ondersteunt kinderen vanaf de geboorte en zorgt ervoor dat zij zich goed kunnen ontwikkelen, om zo betere kansen voor de toekomst te creëren.

Besteding van de financiën:

  • Scholing
  • Onderdak
  • Voeding
  • Ziekenhuiskosten
  • Transportkosten (bezoek dorpen)

Toekomstige projecten
In de komende jaren hoopt Stichting Afriana Foundation te kunnen groeien en een eigen stuk land te kopen voor de oogst van mais, bonen, tomaten en pinda’s om zo de kosten van voedsel te verlagen .

Daarnaast zal het land gebruikt worden voor Afriana huizen waar kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Om een thuissituatie te bevorderen zullen de huisjes ieder 6 kinderen opvangen. Per huishouden zal een verantwoordelijke aangesteld worden die als moeder voor de kinderen zal zorgen. Op deze manier ontstaat een dorp waarin kinderen kunnen opgroeien volgens het Afrikaanse gezegde. “It takes a village to raise a child”. Alle kinderen worden voorzien van een veilig en liefdevol gezin en ontvangen goed onderwijs om zo kansen en mogelijkheden voor de toekomst te creëren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.