Fiscaal vriendelijk schenken en nalaten aan een goeddoelinstelling (versie 2013)

  Schenk- en erfbelasting Een goeddoelinstelling betaalt geen schenk- en erfbelasting, mits deze goeddoelinstelling voldoet aan de door de wet gestelde eisen. Ook een sociaal belang behartigende instelling (sbbi) betaalt geen schenk- en erfbelasting. Bij een sociaal belang behartigende instelling moet u bijvoorbeeld denken aan een muziekvereniging of een sportvereniging.   a. ANBI Een goeddoelinstelling betaalt geen schenk- en erfbelasting, mits deze goeddoelinstelling voldoet aan de door de wet gestelde eisen. De belastinginspecteur stelt vast of sprake is van een zogenaamde algemeen nut beogende instelling (anbi). Zo moeten o.a. de statuten van de goeddoelinstelling “anbi-proof” zijn. Kerkgenootschappen vallen ook onder deze regeling.   b. SBBI Ook een sociaal belang behartigende instelling (sbbi) betaalt geen schenk- en erfbelasting. Bij een sociaal belang behartigende instelling moet u bijvoorbeeld denken aan een muziekvereniging of een sportvereniging.   Schenken a. Eenmalige schenking Als je eenmalig een gift doet aan een anbi, een sbbi of een steunstichting sbbi, zijn de kosten van die gift aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting indien en voor zover ze meer dan 1% van het verzamelinkomen te boven gaan en tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen. Een vrijwilliger die afziet van zijn recht op vergoeding (van onkosten) kan dit bedrag als gift aanmerken. Doe je een gift vanuit bijvoorbeeld een BV, dan is de gift aan de anbi, sbbi of de steunstichting aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,00. Voor giften door particulieren en bedrijven aan culturele instellingen geldt een verhoogde vrijstelling.  b. Periodieke schenking Als je periodiek een schenking doet aan een anbi, kun je overwegen een notariële akte van schenking op te laten maken, waarbij je je verplicht om vijf jaar of meer jaarlijks een vast bedrag te schenken. In dat geval is er geen drempel en is het geschonken bedrag volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Nalaten Als je niet tijdens leven, maar wel na je overlijden een goeddoelinstelling wilt helpen, kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt: a.    in een testament een legaat maken, waarbij je aan de goeddoelinstelling een vast bedrag nalaat; b.    de goeddoelinstelling voor een bepaald percentage tot erfgenaam benoemen; c.    een akte van schenking maken en daarbij bepalen dat de schenking eerst in werking treedt na overlijden. De notaris geeft (ook in fiscale zin) voorlichting over schenkingen, legaten en erfstellingen. Maak een afspraak voor een gratis gesprek van maximaal een ½ uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.